Refund Policy

سیاست بازپرداخت

با استفاده از سرویس BB-PL-SM شما با شرایط خدمات، سیاست حفظ حریم خصوصی و قوانین بازپرداخت موافقت می کنید.

برای همه سرویس ها پرداختی  BB-PL-SM

شما می توانید BB-PL-SM VPN رایگان را برای 30 روز امتحان کنید. پس از دوره آزمایشی، روش پرداخت انتخاب شده شما، صورتحساب خواهد بود. شما حق دارید حساب خود را در هر زمان لغو کنید.

همه حسابهای BB-PL-SM جدید بدون هیچ تردیدی اگر کمتر از 100 مگابایت داده استفاده شده باشد,می تواند درخواست لغو اشتراک وی پی ان خود را ارسال کنند.

بازگشت هزینه های اشتراکی که در آن میزان استفاده از پهنای باند بیش از 100 مگابایت است و موارد دیگر در اختیار مدیریت BB-PL-SM VPN است.

برای ادعای بازپرداخت، شما باید:

به ناحیه کاربری BB-PL-SM VPN رفته و درخواست لغو فوری خدمات بدهید.
یک تیکت پشتیبانی جدید باز کنید و درخواست بازپرداخت کنید.
شما باید تصویری از پرداخت خود، و همچنین آدرس ایمیل مورد استفاده در هنگام ایجاد حساب، و یا شماره صورتحساب مربوط به پرداخت خود را ارائه کنید.
بازپرداخت شما ظرف 10 روز کاری پردازش می شود.